Chủ nhật, 24-02-2019  

Trang chủ » Giới thiệu » Khối phụ trợ » Xí nghiệp Tư vấn khảo sát thiết kế

Xí nghiệp Tư vấn khảo sát thiết kế


Địa chỉ: Số 44 Đường Yên Phụ, Quận Ba Đình, TP. Hà nội

Điện thoại/Fax: (84- 4) 37 160 015

Tổng số Cán bộ CNV: 12 người

 

Xí nghiệp Tư vấn khảo sát thiết kế là đơn vị trực thuộc hoạt động theo quy định của Pháp luật và phân cấp của Công ty. Xí nghiệp Tư vấn khảo sát thiết kế đơn vị thuộc khối phụ trợ trong cơ cấu tổ chức của Công ty Nước Sạch Hà Nội Xí nghiệp có chức năng chính như  sau :

 

1.Tư vấn, khảo sát, thiết kế, thẩm định, thẩm tra, giám sát thi công các công trình cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật.

2.Lập hồ sơ mời thầu, tư vấn đấu thầu, hợp đồng kinh tế về khảo sát thiết kế, xây dựng công trình cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật.

3.Lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư các công trình cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật.

4.Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cấp, thoát nước