Chủ nhật, 24-02-2019  

Trang chủ » Giới thiệu » Khối sản xuất » Giới thiệu khối nhà máy

Giới thiệu khối nhà máy

Nhà máy nước là một đơn vị sản xuất nước sạch trực thuộc Công ty Nước sạch Hà nội có tư cách pháp nhân không đầy đủ, hoạt động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Công ty. Nhà máy có những chức năng sau :

 

1.    Tổ chức khai thác và sản xuất nước theo kế hoạch công ty giao,

2.    Tổ chức hạch toán nội bộ về chi phí sản xuất nước.

Nhà máy chịu sự chỉ đạo về tổ chức quản lý của Tổng Giám đốc Công ty, đồng thời chịu sự chỉ đạo về điều hành sản xuất nước của Phó tổng giám đốc phụ trách Khối sản xuất nước và có trách nhiệm chủ động phối hợp với các phòng ban, đơn vị trong Công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hiện nay Công ty đang quản lý và điều hành 12 nhà máy và một số trạm cấp nước nhỏ với tổng công suất là gần 600.000 m3/ngđ.

 

1. Nhà máy nước Yên phụ


2. Nhà máy nước Ngọc Hà


3. Nhà máy nước Ngô Sĩ Liên


4. Nhà máy nước Lương Yên


5. Nhà máy nước Tương Mai


6. Nhà máy nước Hạ Đình


7. Nhà máy nước Mai dịch


8. Nhà máy nước Pháp Vân


9. Nhà máy nước Gia Lâm


10. Nhà máy nước Cáo Đỉnh


11. Nhà máy nước Nam Dư


12. Nhà máy nước Bắc Thăng Long – Vân trì