Chủ nhật, 24-02-2019  

Trang chủ » Giới thiệu » Khối phụ trợ » Giới thiệu khối phụ trợ

Giới thiệu khối phụ trợ

Các đơn vị phụ trợ là đơn vị trực thuộc hoạt động theo quy định của Pháp luật và phân cấp của Công ty. Đơn vị phụ trợ trong cơ cấu tổ chức của Công ty Nước Sạch Hà Nội là các Công ty, Xí nghiệp:

 

2. Xí nghiệp Vật tư

 

3. Cty CP ĐTXD hạ tầng nước sạch Hà Nội

 

4. Xí nghiệp Tư vấn khảo sát thiết kế

 

5. Xí nghiệp Cơ Điện  Vận Tải