Chủ nhật, 24-02-2019  

Trang chủ » Giới thiệu » Lịch sử phát triển » Giai đoạn từ 1954 đến 1978

Giai đoạn từ 1954 đến 1978

 

Tháng 10/1954, chào đón đoàn quân chiến thắng trở về giải phóng Thủ đô, những người thợ nước Hà Nội lại bắt tay vào công cuộc xây dựng Thủ đô và đất nước. Ngay sau ngày tiếp quản Thủ đô, với chủ trương duy trì cấp điện – nước để ổn định cuộc sống nhân dân, công nhân Sở máy nước đã tích cực bảo vệ tài sản thiết bị của các nhà máy, chống phá hoại. Nhờ đó, sau khi Pháp rút quân, tất cả các nhà máy nước của Thủ đô vẫn hoạt động bình thường. Ngày 25/10/1954, Sở máy nước Hà Nội được bàn giao cho ban tiếp quản. Kể từ đây, một trang sử mới đã được mở ra cho ngành nước Thủ đô, Sở máy nước đã chính thức thuộc về Chính quyền mới, thuộc về người lao động và mang tên Nhà máy nước Hà Nội. Trong điều kiện đời sống hết sức khó khăn, trang thiết bị cũ và thiếu đồng bộ, anh em công nhân vẫn hăng say lao động, với tinh thần tự lực tự cường quyết tâm duy trì sản xuất, tận dụng khai thác hết cơ sở hiện có. Giai đoạn này gắn liền với việc hàn gắn vết thương chiến tranh, tái thiết Thủ đô và xây dựng CNXH ở miền Bắc. Nhiệm vụ chính của Nhà máy nước Hà Nội thời kỳ này là cải tạo và nâng cấp mở rộng các trang thiết bị vật chất nhằm cung cấp nước sinh hoạt cho người dân Thủ đô để nhân dân yên tâm sản xuất, khôi phục nền kinh tế sau chiến tranh, dựng xây đất nước. Cũng trong thời kỳ này, bộ máy tổ chức của nhà máy đã được củng cố, năm 1957 Nhà máy có 16 Đảng viên và hơn 500 cán bộ công nhân viên; hệ thống phòng ban chuyên môn được hoàn thiện với các Ban như Ban đường ống, Ban sản xuất nước, Xưởng cơ khí. Bộ máy quản lý cũng được kiện toàn với các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc, trưởng phòng… Với sự kiện toàn bộ máy hoạt động, đội ngũ cán bộ Nhà máy ngày càng được nâng cao cả về chất và lượng, người công nhân đã thực sự trưởng thành trong môi trường lao động tập thể.

Năm 1960, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 3 được tổ chức, đây là Đại hội có tầm quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước. Cùng với cả nước, Nhà máy bước vào thời kỳ mới phục vụ công cuộc công nghiệp hóa với kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965). Trong giai đoạn này, việc cải tạo và mở rộng hệ thống cung cấp nước được coi là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng nhu cầu nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất công nghiệp trong Thành phố. Chỉ từ năm 1958 đến 1967, các nhà máy cũ đã được cải tạo và hàng loạt nhà máy được xây mới như Lương Yên 1 (năm 1959 với công suất 6.000 m3/ngđ), Tương Mai (năm 1962 với công suất 18.000 m3/ngđ), Hạ Đình (năm 1967 công suất 16.000 m3/ngđ), nâng  tổng công suất cấp nước toàn Thành phố lên 86.500m3/ngđ. Với sản lượng nước sản xuất ngày càng tăng, nước sạch đã được cung cấp đầy đủ cho các khu dân cư và xí nghiệp trong Thành phố với 95 máy nước công cộng được đặt trong các khu dân cư.

Năm 1968, giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, trong tình hình phức tạp và đầy khó khăn ấy, với tinh thần chiến đấu dũng cảm, bám máy bám xưởng, cán bộ công nhân của Nhà máy vẫn quyết tâm đẩy mạnh sản xuất, Nhà máy không sản xuất tập trung mà phân tán trong thành phố với 8 cơ sở  sản xuất, 1 phân xưởng đường ống và 1 phân xưởng cơ khí, 100% công nhân vẫn bám trụ sản xuất. Hai tiểu đội dân quân tự vệ của nhà máy kết hợp với bộ tư lệnh hóa học luôn sẵn sàng chiến đấu, đồng thời có nhiệm vụ thả hỏa mù khu vực nhà máy nước để đánh lạc hướng máy bay Mỹ ném bom phá hoại, đảm bảo cung cấp nước phục vụ nhân dân Thủ đô và sản xuất công nghiệp. Dòng nước sạch vì thế vẫn liên tục được đưa đến với người dân ngay cả trong thời kỳ chiến tranh khốc liệt. Giai đoạn này tổng công suất cấp nước của Nhà máy nước Hà Nội đạt 125.000 m3/ngđ. Thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và chiến đấu của Nhà máy thời kỳ này đã được Đảng và Nhà nước ta ghi nhận với Huân chương Lao động hạng ba năm 1958, Huân chương Lao động hạng nhì năm 1965, Huân chương chiến công năm 1966 và 1972.

Năm 1975, đất nước thống nhất, Nhà máy nước Hà Nội cũng bước vào thời kỳ mới – thời kỳ dựng xây và phát triển phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế của Thủ đô. Với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, năm 1978, Nhà máy đã được UBND Thành phố Hà Nội đổi tên thành Công ty cấp nước Hà Nội trực thuộc Sở công trình đô thị (sau đổi tên thành Sở GTCC Hà Nội).