Chủ nhật, 24-02-2019  

Trang chủ » Giới thiệu » Lịch sử phát triển » Giai đoạn từ 1994 đến 2007

Giai đoạn từ 1994 đến 2007

Tháng 4/1994, UBND Thành phố đã quyết định thành lập Công ty KDNS Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Công ty đầu tư phát triển ngành nước và xưởng đào tạo công nhân ngành nước với Công ty cấp nước Hà Nội. Đây cũng là thời kỳ đất nước ta đang chuyển nhanh từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường định hướng XHCN. Ngành cấp nước cũng tham gia tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Thành phố, đóng góp cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô theo hướng hội nhập với khu vực và quốc tế.

Năm 1996, với chương trình viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản cho dự án Nâng cao năng lực hệ thống cấp nước Gia Lâm, hệ thống cấp nước phía Bắc Thành phố Hà Nội đã được cải tạo và nâng cấp một cách đồng bộ và cơ bản, nâng tổng công suất cấp nước toàn Thành phố lên trên 400.000m3/ngđ và hơn 400km mạng lưới đường ống cấp nước được sửa chữa lắp đặt mới, đưa tổng chiều dài đường ống truyền dẫn phân phối lên trên 600km, chất lượng nước được cải thiện đáng kể, công tác quản lý khách hàng, quản lý tài chính cũng được đổi mới nâng cao. Với những thành tích đó, Công ty đã được được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất vào năm 1999, đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực của ban lãnh đạo và tập thể CBCNV Công ty KDNS Hà Nội thời kỳ này.

Tháng 4/2000, Quy hoạch hệ thống cấp nước Thủ đô đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 50/QĐ-TTg, đây là cơ sở cho hàng loạt các dự án mới được nghiên cứu và thực hiện. Tiếp nối thành công của chương trình cấp nước Phần Lan, Công ty KDNS Hà Nội tiếp tục thực hiện các chương trình cải tạo và mở rộng HTCN giai đoạn IV mà điển hình là dự án cấp nước 1A vay vốn của Ngân hàng thế giới để xây dựng thêm các nhà máy nước Cáo Đỉnh vào năm 2001 và Nam Dư năm 2004.

Tiếp đó Công ty tiếp tục thực hiện dự án khắc phục 25km đường ống truyền dẫn bằng công nghệ mới lồng ống – không đào vay vốn của Chính phủ cộng hòa Đan Mạch. Với những chương trình hợp tác đầu tư đó, người dân Hà Nội đã được hưởng nguồn nước sạch có chất lượng cao hơn nhiều so với trước đây. Năm 2005, hệ thống cấp nước phía Bắc Thành phố lại tiếp nhận thêm NMN Bắc Thăng Long với công suất  giai đoạn I là 22.000m3/ngđ. Đây là nhà máy nước được xây dựng trong khuôn khổ dự án phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long – Vân Trì thực hiện bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) với mục tiêu cấp nước cho KCN Bắc Thăng Long và các khu dân cư phụ cận. Đây là những dự án điển hình thực hiện chương trình giải quyết nhu cầu cấp bách trước mắt, tiến tới mục tiêu phát triển Thủ đô bền vững. Cũng thông qua các dự án này, việc chuyển giao công nghệ kỹ thuật tiến bộ cho ngành nước Hà Nội đã được đội ngũ cán bộ công nhân viên, công nhân kỹ thuật của công ty nhạy bén nắm bắt, từ đó, tự mình có thể làm chủ qui trình sản xuất hiện đại, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị thành phố giao.

Hệ thống cấp nước của Công ty KDNS Hà Nội, trải qua nhiều lần cải tạo và nâng cấp mở rộng, đến năm 2008, trên địa bàn do Công ty quản lý đã có 12 NMN và 10 trạm sản xuất nhỏ có tổng công suất cấp nước đạt 540.000m3/ngđ với 239 giếng khai thác nước thô; Mạng lưới cấp nước có tổng chiều dài 2.571,5 km trong đó có 285km ống truyền dẫn (DN300-DN800) và 2.286,5 km ống phân phối (DN90-DN250); thực hiện cấp nước cho 456.100 khách hàng trên phạm vi 9 quận nội thành và một phần của các huyện Từ Liêm, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn (tương đương với 2.173.719 người dân), tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước trên địa bàn đạt 92% với tiêu chuẩn cấp nước đạt 120 lít/người/ngày.