Chủ nhật, 24-02-2019  

Trang chủ » Giới thiệu » Khối văn phòng » Phòng Kiểm tra chất lượng nước

Phòng Kiểm tra chất lượng nước

Chức năng

Phòng Kiểm Tra Chất Lượng nước là phòng chuyên môn nghiệp vụ trong cơ cấu tổ chức của Công ty Nước Sạch Hà Nội, có chức năng tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp cho Tổng Giám đốc trong việc chỉ đạo, quản lý, điều hành Công ty về các lĩnh vực :

1. Công tác quản lý chất lượng nước về các mặt hoá lý và vi sinh.

2. Quản lý môi trường, vệ sinh công nghiệp trong Quy trình sản xuất nước.

3. Quản lý chăm lo sức khoẻ, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho CBCNV trong toàn Công ty.

Tổng số CBCNV: 15 người

 

Nhiệm vụ

1. Bộ phận quản lý chất lượng nước có nhiệm vụ:

- Theo dõi, kiểm tra, lấy mẫu, phân tích chất lượng nước thô, nước đã qua xử lý, nước của từng công đoạn dây truyền công nghệ trong nhà máy, xí nghiệp, tại trạm bơm tiếp áp, tại mạng truyền dẫn, mạng phân phối, tại các hộ tiêu dùng, vòi nước bể chứa công cộng.

- Tổ chức kiểm tra đôn đốc các nhà máy, trạm sản xuất nhỏ, trạm bơm tăng áp đảm bảo tốt vệ sinh nguồn nước, vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh công nghệ xử lý nước.

- Kiểm tra giám sát các đơn vị thực hiện các quy trình công nghệ để đảm bảo chất lượng nước theo tiêu chuẩn hóa lý, vi sinh.

- Luôn nắm bắt kịp thời chất lượng nước và có các biện pháp tức thời khi phát hiện chất lượng nước không đảm bảo tiêu chuẩn cho phép, nhất là trong những mùa có dịch bệnh.

- Kiểm tra giám sát bộ phận kiểm nghiệm tại các đơn vị sản xuất về kết quả phân tích và chế độ bảo dưỡng trang thiết bị máy móc phân tích.

- Xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn về chỉ tiêu chất lượng nước, chi tiêu vệ sinh môi trường cho từng nhà máy, xí nghiệp, trạm sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn nhà nước, với đặc thù của từng đơn vị trong toàn Công ty.

- Tổ chức bảo quản số liệu lưu trữ về chất lượng nước.

2. Bộ phận y tế có nhiệm vụ:

- Quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho tất cả CBCNV trong Công ty. Chịu trách nhiệm khám chữa bệnh cấp thuốc, điều trị ngoại trú cho bệnh nhân có Thẻ bảo hiểm y tế.

- Lập kế hoạch triển khai việc mua sắm thuốc bệnh, thuốc bổ, dụng cụ y tế theo đúng hợp đồng ký kết với BHYT, theo đúng hiện trạng sức khỏe của CBCNV trong toàn Công ty.

- Lập kế hoạch, tổ chức khám chữa bệnh theo định kỳ cho CBCNV của Công ty, cho nữ CBCNV, cho các đối tượng bắt buộc theo quy định của nghành y tế quy định cho nghành nước.