Chủ nhật, 24-02-2019  

Trang chủ » Văn bản pháp quy » Lao động - Tiền lương » Lao động – Tiền lương: Danh mục

Lao động – Tiền lương: Danh mục

Văn bảnTrích yếu Cấp ban hành Ngày/trạng thái Tải về
Luật 25/2008/QH12
Luật bảo hiểm y tế Quốc hội Ngày ban hành: 14/10/2008
Có hiệu lực: 01/7/2009
Luật 84/2007/QH11
Luật sửa đổi, bổ sung điều 73 của Bộ luật Lao động Quốc hội Ngày ban hành: 20/4/2007
Có hiệu lực: 11/4/2007
Luật 74/2006/QH11
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động Quốc hội Ngày ban hành: 29/10/2006
Có hiệu lực: 01/7/2007
Luật 71/2006/QH11
Luật bảo hiểm xã hội Quốc hội Ngày ban hành: 29/6/2006
Có hiệu lực: 01/01/2007
Luật 35/2002/QH10
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động Quốc hội Ngày ban hành: 20/4/2002
Có hiệu lực: 01/3/2003
Luật 35-L/CTN
Bộ Luật lao động Quốc hội Ngày ban hành: 23/6/1994
Có hiệu lực: 01/01/1995
Nghị định 17/2013/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Chính phủ Ngày ban hành: 19/2/2013
Có hiệu lực: 10/4/2013
Nghị định 103/2012/NĐ-CP
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động Chính phủ Ngày ban hành: 4/12/2012
Có hiệu lực: 20/01/2013
Nghị định 31/2012/NĐ-CP
Quy định mức lương tối thiểu chung Chính phủ Ngày ban hành: 12/4/2012
Có hiệu lực: 01/6/2012
Nghị định 70/2011/NĐ-CP
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động Chính phủ Ngày ban hành: 22/8/2011
Có hiệu lực: 05/10/2011
Nghị định 42/2011/NĐ-CP
Quy định công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến Chính phủ Ngày ban hành: 13/6/2011
Có hiệu lực: 01/8/2011
Nghị định 22/2011/NĐ-CP
Quy định mức lương tối thiểu chung Chính phủ Ngày ban hành: 4/4/2011
Có hiệu lực: 19/5/2011
Nghị định 102/2011/NĐ-CP
Về bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh Chính phủ Ngày ban hành: 14/1/2011
Có hiệu lực: 01/01/2012
Nghị định 91/2010/NĐ-CP
V/v Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Chính phủ Ngày ban hành: 20/8/2010
Có hiệu lực: 10/10/2010
Nghị định 86/2010/NĐ-CP
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội Chính phủ Ngày ban hành: 13/8/2010
Có hiệu lực: 01/10/2010
Nghị định 206/2004/NĐ-CP
Quy định quản lý lao động, tiền lương trong các Công ty nhà nước Chính phủ Ngày ban hành: 14/12/2004
Có hiệu lực: 04/01/2005
Thông tư 92/2011/TT-BTC
Hướng dẫn thực hiện trợ cấp khó khăn đối với người lao động trong doanh nghiệp Bộ Tài chính Ngày ban hành: 23/6/2011
Có hiệu lực: 10/8/2011
Thông tư 09/2012/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 35/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 và Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Bộ LĐ - TBXH Ngày ban hành: 26/4/2012
Có hiệu lực: 9/6/2012
Thông tư 23/2011/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động Bộ LĐ - TBXH Ngày ban hành: 16/9/2011
Có hiệu lực: 31/10/2011
Thông tư 12/2011/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Bộ LĐ - TBXH Ngày ban hành: 15/6/2011
Còn hiệu lực một phần: 26/4/2011
Thông tư 02/2011/TT-BLĐTBXH
Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội Bộ LĐ - TBXH Ngày ban hành: 20/1/2011
Có hiệu lực: 16/3/2011
Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT
Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động Bộ LĐ - TBXH Ngày ban hành: 10/1/2011
Có hiệu lực: 01/3/2011
Thông tư 38/2010/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Bộ LĐ - TBXH Ngày ban hành: 24/12/2010
Có hiệu lực: 07/2/2011
Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp Bộ LĐ - TBXH Ngày ban hành: 25/10/2010
Có hiệu lực: 09/12/2010
Thông tư 27/2010/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Bộ LĐ - TBXH Ngày ban hành: 14/9/2010
Có hiệu lực: 29/10/2010
Thông tư 04/2010/TT-BLĐTBXH
Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội Bộ LĐ - TBXH Ngày ban hành: 29/1/2010
Có hiệu lực: 15/3/2010
Thông tư 41/2009/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc Bộ LĐ - TBXH Ngày ban hành: 30/12/2009
Có hiệu lực: 13/2/2010
Thông tư 17/2009/TT-BLĐTBXH
Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động Bộ LĐ - TBXH Ngày ban hành: 26/5/2009
Có hiệu lực: 10/7/2009
Thông tư 03/2005/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc trong các Công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 Bộ LĐ - TBXH Ngày ban hành: 5/1/2005
Có hiệu lực: 22/1/2005
Thông tư 07/2005/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước Bộ LĐ - TBXH Ngày ban hành: 5/1/2005
Có hiệu lực: 07/01/2005
Thông tư 09/2005/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn tính năng suất lao động bình quân và tiền lương bình quân trong các công ty nhà nước Bộ LĐ - TBXH Ngày ban hành: 5/1/2005
Có hiệu lực: 22/1/2005
Thông tư liên tịch 36/2011/TTLT-BYT-BQP
Hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự Liên bộ Ngày ban hành: 17/10/2011
Có hiệu lực: 22/12/2011