Chủ nhật, 24-02-2019  

Từ 2008 đến nay

Năm 2008 – năm thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội khóa XII về mở rộng địa giới hành chính Thành phố Hà Nội, cũng là năm đánh dấu bước chuyển đổi cơ bản về mô hình tổ chức và hình thức hoạt động của Công ty. Ngày 22/01/2008, UBND Thành phố đã quyết định chuyển đổi Công ty KDNS Hà Nội sang hoạt động theo hình thức Công ty mẹ – Công ty con trên cơ sở tổ chức lại Công ty KDNS Hà Nội với 2 NMN Gia Lâm và Bắc Thăng Long thuộc Công ty KDNS số 2, trong đó Công ty mẹ là Công ty TNHH MTV (còn gọi tắt là Công ty Nước sạch Hà Nội).

Thành phố Hà Nội, sau khi được mở rộng địa giới hành chính, có diện tích tự nhiên 334.470,02 ha (gấp 3,6 lần diện tích Hà Nội cũ) với dân số là 6.448.837 người. Tổng số các đơn vị hành chính của Thủ đô Hà Nội mới bao gồm 29 đơn vị cấp quận huyện với 577 đơn vị cấp xã – phường. Tại thời điểm đó, toàn Thành phố Hà Nội có 4 doanh nghiệp cấp nước là: Công ty Nước sạch Hà Nội, Công ty CP đầu tư và kinh doanh nước sạch VIWACO, Công ty cấp nước Hà Đông và Công ty cấp nước Sơn Tây với tổng số 15 nhà máy sản xuất nước có công suất từ 20.000 m3/ngđ đến 100.000 m3/ngđ và 19 trạm cấp nước nhỏ có công suất từ 1.000 m3/ngđ đến 12.000 m3/ngđ. Với tổng công suất cấp nước tập trung khoảng 1.000.000 m3/ngđ cùng hệ thống đường ống cấp nước trên 3.000km (ống DN90-1200), hệ thống cấp nước Hà Nội thời kỳ này thực hiện cung cấp nước sạch cho khoảng 700.000 hộ dân và các cơ quan tổ chức, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn (tương đương với số dân là 2.500.000 người) với tiêu chuẩn cấp nước bình quân đạt 120 lít/người/ngày. Tỷ lệ dân số đô thị toàn Thành phố Hà Nội được cấp nước sau khi điều chỉnh địa giới hành chính là 94,8%, tại các huyện ngoại thành và ven nội chỉ có 6% dân số được sử dụng nước sạch, điều này đã đặt ra cho Hà Nội một thách thức, cũng là một nhiệm vụ chính trị mới trong thời kỳ xây dựng Thủ đô mới. Việc phát triển ngành nước với tư cách là một lĩnh vực thuộc kết cấu hạ tầng để bắt kịp với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng của Hà Nội mới chính là yêu cầu cấp thiết trong thời kỳ này.

Xác định được vai trò chủ đạo của mình trong các doanh nghiệp ngành nước Hà Nội trong việc thực hiện cấp nước phục vụ nhu cầu xây dựng và phát triển Thủ đô giai đoạn mới, ngay sau khi thực hiện chuyển đổi sang mô hình hoạt động mới, Công ty Nước sạch Hà Nội đã tập trung vào hai mục tiêu chính: Một là, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước, duy trì công tác khai thác sản xuất ổn định, phục vụ tối đa nhu cầu nước sạch cho SXKD và đời sống của nhân dân; Hai là, tiếp tục nghiên cứu đầu tư mở rộng HTCN để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô  trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa với xu thế hội nhập.

Trong 3 năm kể từ khi chuyển sang mô hình hoạt động mới, về mặt tổ chức, thực hiện Quyết định 367/2008/QĐ-UB của UBND TP Hà Nội, Công ty đã cơ cấu lại bộ máy bao gồm Hội đồng quản trị (nay là Hội đồng thành viên), Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát, 24 đơn vị (gồm 12 đơn vị sản xuất nước, 6 đơn vị kinh doanh nước sạch và 6 đơn vị phụ trợ) cùng 10 phòng ban với tổng số 2.300 CBCNV. Với mục tiêu đổi mới quan hệ sản xuất trên cơ sở phân định rõ ràng về địa vị pháp lý cũng như quan hệ về tài sản, vốn, quyền lợi và nghĩa vụ của các đơn vị thành viên cũng như của Công ty mẹ, Công ty đã triển khai phân cấp mạnh theo hướng tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị KDNS. Cụ thể, đã tiến hành chuyển đổi Công ty KDNS số 2 thành công ty TNHH MTV, cổ phần hóa Xí nghiệp nước tinh khiết thành Công ty cổ phần nước tinh khiết; triển khai bàn giao hệ thống quản lý khách hàng, giao tài sản, bán buôn nước sạch qua đồng hồ tổng cho các Xí nghiệp KDNS và thực hiện phân cấp công tác hạch toán tài chính, phân cấp công tác đầu tư cải tạo và phát triển hệ thống cấp nước cho các Xí nghiệp này, tiến tới định hướng cho các Xí nghiệp hạch toán độc lập theo Luật doanh nghiệp. Mô hình tổ chức mới trong 3 năm qua đã từng bước phát huy hiệu quả tích cực, góp phần phát huy cao độ năng lực khai thác sản xuất trong toàn công ty, nâng cao được trình độ và năng lực quản lý của các đơn vị thành viên, cải thiện chất lượng dịch vụ cấp nước.

Cũng trong 3 năm qua, Công ty đã tập trung thực hiện các dự án trọng điểm phát triển nguồn và mạng lưới cấp nước trên địa bàn, điển hình là hoàn thành dự án Nâng công suất NMN Gia Lâm lên 60.000m3/ngđ, dự án xây dựng HTCN 6 phường của quận Hoàng Mai, cấp nước 2 xã của huyện Từ Liêm, cấp nước 3 phường còn lại của quận Long Biên, cấp nước 3 xã Kim Chung, Võng La, Đại Mạch – huyện Đông Anh…Các dự án hoàn thành đã góp phần nâng cao đáng kể năng lực cấp nước toàn Công ty. Tính đến cuối năm 2010, trên địa bàn Công ty quản lý cấp nước, tổng công suất cấp nước đạt 580.000 đến 600.000m3/ngđ, tổng chiều dài mạng lưới đường ống là 4.363 km ống truyền dẫn, phân phối và dịch vụ.

Nếu như tại thời điểm thành lập Công ty mẹ (năm 2008), trên địa bàn Công ty quản lý cấp nước, tỷ lệ dân số nội thành được cấp nước là 92% tương đương với 1,75 triệu dân đô thị được sử dụng nước sạch thì đến năm 2009 con số này là 92,94%, tương đương 1,8 triệu dân, năm 2010 là 99%, tương đương 1,95 triệu dân. Con số 100% dân số đô thị và  26,6% dân số các huyện ngoại thành được cấp nước sạch với tiêu chuẩn cấp nước đạt 121 lít/người/ngày vào cuối năm 2011 là mục tiêu mà Công ty hướng tới. Hiện nay, Công ty đã thực hiện cấp nước cho 525.000 khách hàng (tương đương với 2,5 triệu dân) trên địa bàn 9 quận nội thành và một số xã của 5 huyện: Từ Liêm, Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn. Như vậy, chỉ sau 3 năm thực hiện chuyển đổi hoạt động theo mô hình tổ chức mới, năng lực sản xuất toàn Công ty đã tăng thêm 50.000m3/ngđ, số hộ dân được cấp nước tăng thêm 70.000 hộ (tương đương với 325.000 dân). Các chỉ tiêu SXKD tăng trưởng bền vững cũng phản ánh hiệu quả của mô hình hoạt động mới: Doanh thu tăng bình quân 20%/năm, tỷ lệ nước thu tiền tăng bình quân 1%/năm, thu nhập bình quân của người lao động tăng bình quân 20%/năm, nộp ngân sách Nhà nước tăng 40%/năm.

Thành phố Hà Nội hôm nay vẫn đang trên đà xây dựng, phát triển và cũng luôn mang trong mình những bất cập cần tháo gỡ. Tốc độ đô thị hóa kéo theo nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng, đặt ra cho ngành nước những thách thức cần phải vượt qua. Đó là tình trạng khan hiếm nước ở những khu vực mới được đô thị hóa hoặc hạ tầng chưa đồng bộ, nguồn nước ngầm có dấu hiệu suy giảm. Tháng 6/2011, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2020 – định hướng đến năm 2050 và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 – tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1081/QĐ-TTg và số 1259/QĐ-TT. Đây là cơ sở quan trọng làm nền tảng để Thành phố Hà Nội hoạch định những chính sách, kế hoạch phát triển trong tương lai tạo điều kiện phát triển theo quy hoạch cho các lĩnh vực kết cấu hạ tầng nói chung và ngành nước Hà Nội nói riêng. Xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật, trong đó có lĩnh vực cung cấp nước sạch cho các khu vực dân cư, đặc biệt cho các trung tâm đô thị và các khu công nghiệp được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội Thủ đô. Theo đó, qui hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được nghiên cứu xây dựng trên cơ sở hoạch định kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống cấp nước một cách hợp lý trong tất cả các khâu từ lựa chọn nguồn nước, phát triển công suất các nhà máy nước, mở rộng mạng lưới đường ống, chống thất thoát thất thu nước sạch, nâng cao năng lực quản lý vận hành, tránh phá vỡ sự cân bằng của toàn bộ hệ thống giữa công suất nhà máy nước và mạng lưới đường ống, cân đối giữa cung và cầu, giữa các vùng và các giai đoạn xây dựng và phát triển nhằm khai thác bền vững, ổn định và bảo vệ nguồn tài nguyên nước

Căn cứ trên quyết định 1081/QĐ-TTg và số 1259/QĐ-TTg, Công ty Nước sạch Hà Nội đã xây dựng mục tiêu phát triển và mở rộng MLCN về phía Tây và Nam của Thành phố Hà Nội, mở rộng phạm vi cấp nước đồng thời nghiên cứu sử dụng nguồn nước mặt theo định hướng trong quy hoạch. Cụ thể, Công ty đã và đang triển khai thực hiện các dự án: xây dựng hệ thống cấp nước 4 xã của huyện Từ Liêm, cấp nước huyện Thanh Trì, cấp nước 3 xã huyện Sóc Sơn; nghiên cứu đầu tư phát triển hệ thống cấp nước dọc trục đường Láng Hòa Lạc sử dụng nước sông Đà, phối hợp với các tổ chức tư vấn có chuyên môn nghiên cứu đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt sông Đuống, sông Hồng… Song song với các dự án mở rộng phạm vi cấp nước, Công ty còn nghiên cứu các dự án đầu tư chiều sâu với mục tiêu tăng cường chống thất thoát thất thu nước sạch, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và tăng tỷ lệ tái sử dụng nước rửa lọc…, phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ lệ nước thất thoát xuống còn 24-26%, mở rộng diện bao phủ cấp nước và nâng tiêu chuẩn cấp nước lên 150-180 lít/người/ngày.

Tiếp nối thành tích của những năm trước, trong 3 năm hoạt động theo mô hình mới, với những nỗ lực và phấn đấu liên tục và nhiều thành tích về mọi mặt, Công ty đã được các cấp ủy Đảng, Thành phố và các ban ngành đoàn thể khen thưởng và ghi nhận bằng nhiều danh hiệu thi đua. 3 năm liền Đảng bộ Công ty được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Công ty được Thủ tướng CP tặng bằng khen “Có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2007 – 2009, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc”, được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng bằng khen “Đã có thành tích trong các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội”; Công đoàn Công ty được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ khen thưởng “Công đoàn cơ sở vững mạnh – Có phong trào thi đua xuất sắc”, được Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam tặng bằng khen tập thể nữ CNVC-LĐ đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước – đảm việc nhà”;  Đoàn Thanh niên Công ty liên tục được tặng bằng khen của Thành Đoàn Hà Nội, quận Đoàn Ba Đình, quận Đoàn Long Biên và Đoàn khối doanh nghiệp Hà Nội là Đoàn cơ sở vững mạnh. Đánh dấu chặng đường xây dựng và phát triển không ngừng của một doanh nghiệp trong thời kỳ mới, năm nay – năm 2011, Công ty đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba và được ghi nhận là đơn vị có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Cách đây hơn một thế kỷ, người Pháp đã khoan những mũi khoan đầu tiên xây dựng các giếng khai thác nước cho NMN Yên Phụ. Đã 117 năm dòng nước sạch, dòng mạch nguồn của sự sống âm thầm chảy trong lòng Thành phố. Từ một đội ngũ ban đầu với hơn 50 người thợ nước cho đến một tập thể hơn 2.300 cán bộ công nhân được trang bị kỹ năng và tri thức tiên tiến, từ hệ thống sản xuất đơn sơ ban đầu với lò hơi, ống khói và bơm nước cho đến dây chuyền sản xuất đồng bộ ứng dụng công nghệ hiện đại, dòng nước sạch đã được nuôi dưỡng chảy qua 3 thế kỷ mang theo bao mồ hôi nước mắt và sự hy sinh thầm lặng của người thợ nước Hà Nội để đóng góp hình thành nên bộ mặt của một Thủ đô văn minh. Trên chặng đường 117 năm xây dựng và phát triển, Ngành nước Hà Nội nói chung, Công ty Nước sạch Hà Nội nói riêng đã thực sự khẳng định được vị thế, vai trò của mình trong việc thực hiện các mục tiêu chính trị xã hội, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, định hướng lớn của Thành phố và của ngành, xứng đáng là mũi nhọn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, góp phần cải thiện đời sống đô thị của Thủ đô.

Được sự chỉ đạo, sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo Đảng bộ và Chính quyền Thành phố, của các Sở, ban, ngành, Chính quyền các quận huyện và nhân dân trên địa bàn Thành phố, Công ty Nước sạch Hà Nội đã có những bước trưởng thành và phát triển trên nhiều mặt, góp phần vào sự đổi mới của Thủ đô. Phát huy truyền thống và thành tựu của chặng đường 117 năm truyền thống, trong những năm qua toàn thể CBCNV Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn, từng bước thực hiện mô hình doanh nghiệp mới của Thành phố, tiếp tục khai thác, sản xuất và quản lý HTCN phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân, khẳng định được vai trò chủ đạo của mình trong ngành nước Hà Nội, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển một Thủ đô văn minh hiện đại./.